ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ឯក​ឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​បរ​ទេស និង​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ កាល​ពី​ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ​២០១៦។ ក្រោយ​ពី​បាន​ចូល​កាន់​តំ​ណែង​ភ្លាម ឯក​ឧត្តម​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​ឲ្យ​មាន​កំ​ណែ​ទម្រង់​រច​នា​សម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ដំ​ណាក់​កាល​​រួម​មាន ការ​រៀប​ចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ក្រ​សួង​ឡើង​វិញ​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​គោល​ន​យោ​បាយ​ការ​បរ​ទេស​ថ្មី​ៗ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា និង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ឥត​ឈប់​ឈរ​ដែល​មិន​អាច​ទស្សន៍​ទាយ​បាន​ទាំង​ក្នុង​តំបន់ និង​ពិ​ភព​លោក​ផង​ដែរ។

នៅ​ក្នុង​បរិ​បទ​នេះ រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២៧៤ អនក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ស្តី​ពី​រច​នា​សម្ព័ន្ធ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រ​សួង​ការ​បរ​ទេស និង​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​រួម​ទាំង​ការ​បង្កើត​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ផ្លូវ​ការ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោយ​ក្រ​សួង​ផ្ទាល់។ វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​គឺ​ជា​វិទ្យា​ស្ថាន​មួយ​តាម​អា​ណត្តិ​របស់​ខ្លួនក្នុង​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ការ​បរទេស​របស់​កម្ពុ​ជា។ រច​នា​សម្ព័ន្ធ ​និង​បេស​សកម្ម​របស់​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​បន្ថែម​ដោយ​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១០៥ អនក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​មិ​ថុ​នា ឆ្នាំ២០១៧។ គោល​បំ​ណង​របស់​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​គឺ​បណ្តុះ​បណ្តាល​អា​ជីព​អ្នក​ការ​ទូត​កម្ពុ​ជា​ប្រ​កប​ដោយ​វិជ្ជា​ជីវៈ​តាម​រយៈ​ការ​ក​សាង​សមត្ថ​ភាព​ដើម្បី​ប្រែ​ក្លាយ​អ្នក​ការ​ទូត​ទាំង​នោះ​មាន​សមត្ថ​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់​អាច​ដោះ​ស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​ប្រ​ឈម​នា​នា​ដែល​កំ​ពុង​តែ​កើន​ឡើង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ក្នុង​កិច្ច​ការ​ទូត​ជា​ពិ​សេស​លើក​តម្កើង​ភាព​ម្ចាស់​ការ និង​តួ​នា​ទី​របស់​កម្ពុ​ជា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​តំ​បន់​។